Što je to Grace period? Podijeli

Grace period je naziv za turistički period BRIDGE USA programa u kojem studenti slobodno mogu putovati po Americi.

Američka VISA će studentima biti izdana po datumima naznačenim u Radnoj ponudi (Job Offer). Nakon isteka VISA-e nastupa Grace period (Turistički dio programa) koji znači da vam je dozovoljeno još provesti u Americi maximalno 30 dana od isteka VISA-e ali ne poslije 10. listopada. Znači Grace period je moguće koristiti 30 dana od isteka radne VISA-e ili najkasnije do 10. listopada.  

Za vrijeme Grace perioda sudioniku programa nije dozvoljeno raditiAko sudionik napusti S.A.D. tokom Grace perioda neće više moći ući natrag.

Grace period možete, ali i ne morate koristiti. Ako ga želite iskoristiti maksimalno 30 dana, radna obveza ne smije trajati više od 3 mjeseca.

Npr. 

Ako Sudioniku programa viza (radna obveza) traje od 04.06. - 10.09., on smije korstiti Grace Period  do 10.10. 

Ukoliko želi raditi maksimalna 4 mjeseca (10.06. - 10.10.), sudionik nema pravo koristiti Grace Period.


  Zarada Interview za J1 vizu  

Prijavite se online!


Popularne ponude 70 Ponude | Pogledajte više