Što je to usluga Max Tax Refund? Podijeli

Usluga "Max Tax Refund" Vam omogućuje povrat poreza koji ste plaćali za vrijeme trajanja radnog dijela programa WAT USA.

Prijava vašeg povrata je uz vaš Viking je vrlo jednostavna i mogu se prijaviti svi studenti koji su sudjelovali na J1 programima neovisno s kojom agencijom su sudjelovali u programu.

Prijaviti se možete odmah nakon završetka programa, a najkasnije 3 godine od zavšetka programa (ako ste sudjelovali 2019 godine u programu najkasniji rok za prijavu povrata je 2022 godina)

Američka porezna služba IRS i DOR započinju s obradom poreznih deklaracija nakon isteka tekuće kalendarske godine.

Naša usluga vam omogućuje, uz vrlo jednostavnu proceduru i povoljnu naknadu i povrat Vašeg novca u obliku Check-a.

 


Kako se prijaviti za Tax Refund?  

Prijavite se online!


Popularne ponude 70 Ponude | Pogledajte više