Upisi i Cijene od petka,12.11. do utorka,30.11.2021 Podijeli

Poštovani,

Ne čekajte, aplicirajte sada i zajamčite si najpovoljniju cijenu.

 

 

PAY AFTER PREMIUM OPCIJA 950 EUR* 

 • prva rata programa 150 EUR + 199kn
 • druga rata programa 150 EUR + SEVIS
 • treća rata programa 50 EUR
 • četvrta rata programa - Do 15.09.2022.
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

SPECIAL PREMIUM OPCIJA 800 EUR* 

 • prva rata programa 300 EUR + 199kn + SEVIS
 • druga rata programa - ostatak programa kada dobijete DS2019 obrazac
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

STANDARD PREMIUM OPCIJA 750 EUR* 

 • prva rata programa 100 EUR + 199KN
 • druga rata programa 100 EUR + SEVIS
 • treća rata programa 350 EUR
 • četvrta rata programa - ostatak
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

SELF OPCIJA  499 EUR* 

Sudionici sami traže posao i smještaj 

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 99 EUR
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

Više info na: zagreb@vikingtravel.hr // osijek@vikingtravel.hr 

 

* Obvezno zdravstveno osiguranje iznosi 400 EUR za radni dio Work and Travel programa što uključuje Premium policu zdravstvenog osiguranja gdje je sudionik osiguran na sve ozljede do 100 000.00 $

** Obvezno zdravstveno osiguranje se plaća uz 3. ratu programa

 

U cijenu programa je uključeno:

 • Radna ponuda (job offer) i smještaj - detaljne informacije o lokaciji posla, adresi, telefonu poslodavca, poslu, satnici i isplati, broju radnih sati, uvjetima i cijeni smještaja te upute za odlazak kod poslodavca;
 • Orijentacijski sastanak i sve informacije vezane uz pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobivanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme programa;
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)
 • Zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa

 

Sve naknade uplaćuju se na žiro račun Vikinga. U sklopu cijene programa plaćate:

Premium Placement:

 • Rate programa ovisno o odabranoj opciji
 • Zdravstveno osiguranje: 400 EUR (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • SEVIS: 35 USD (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Docs handling fee: 199kn (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • polog za rezervaciju avio karte: 100EUR (mora biti plaćen prije razgovora za vizu u američkoj ambasadi)
 • Ostatak cijene avio karte (umanjena za plaćeni polog), ukoliko je avionska karta kupljena preko Vikingovih rezervacija


*Popust od 20eur pri upisu u program za grupe od 2+ studenta.

Napomena: Naknada za razgovor za vizu se plaća američkoj ambasadi prilikom rezerviranja termina u iznosu od 160USD. Rezervacije avio karata su moguće isključivo preko Vikingovih rezervacija. Cijena karte je umanjena za plaćeni polog.

Prijavite se online!


Popularne ponude 53 Ponude | Pogledajte više